1. Yarıyıl
Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı TUL Kredi AKTS Önkoşul
MAT 101 Matematik I (4,0,0) 4 6
FİZ 101 Genel Fizik I (3,0,2) 4 6
KİM 101 Genel Kimya (3,0,2) 4 6
YMP103 Algoritma ve Programlamaya Giriş (3,0,2) 4 5
ING101 İngilizce I (3,0,0) 3 4
YMP100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 3
Toplam Kredi 19 30

2. Yarıyıl
Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı TUL Kredi AKTS MAT101 Önkoşul
MAT102 Matematik II (4,0,0) 4 6 MAT101
FIZ102 Fizik II (3,0,2) 4 6 FIZ101
MAT112 Linear Cebir (3,0,0) 3 5
YMP104 Nesne Tabanlı Programlama I (3,0,2) 4 5 YMP103
ING102 İngilizce II (3,0,0) 3 4 ING101
YMP112 Ayrık Yapılar (3,0,0) 3 4
Toplam Kredi 21 30

3. Yarıyıl
Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı TUL Kredi AKTS MAT101 Önkoşul
MAT201 Diferansiyel Denklemler (4,0,0) 4 6 MAT102
YMP201 Sayısal Mantık (3,0,2) 4 6 YMP112
YMP203 Yazılım Mühendisliğine Giriş (3,0,0) 3 5
YMP205 Veri Yapısı ve Algoritmalar (3,0,2) 4 5 YMP104
ENG201 İngilizce Okuma ve Yazma (3,0,0) 3 4 ING102
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 3 4
TUR101 Türkçe I: Yazılı Anlatım
Toplam Kredi 21 30

4. Yarıyıl
Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı TUL Kredi AKTS MAT101 Önkoşul
YMP202 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu (3,0,0) 3 5 YMP201
YMP204 Veri Tabanı ve Yönetimi (3,0,2) 4 6 YMP205
YMP206 Yazılım Belirtim ve Tasarım (3,0,0) 3 6
YMP208 Nesne Tabanlı Programlama II (3,0,2) 4 6 YMP104
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 2
TUR102 Türkçe I: Sözlü Anlatım 2 2
YMP200 Staj (20 gün) 0 3
Toplam Kredi 18 30

5. Yarıyıl
Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı TUL Kredi AKTS MAT101 Önkoşul
YMP301 Yazılım Mimarisi (4,0,0) 4 5
YMP303 İşletim Sistemleri (3,0,0) 3 5
MAT301 Nümerik Analiz (3,0,0) 3 6 MAT101
YMP305 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3,0,0) 3 4
YMP307 Programa Dilleri Kavramı (3,0,0) 3 6
YMP309 İnternet Programcılığı I (2,0,2) 3 4
Toplam Kredi 19 30

6. Yarıyıl
Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı TUL Kredi AKTS MAT101 Önkoşul
MAT312 Olasılık ve İstatiksel Metotlar (3,0,0) 3 5 MAT102
YMP302 Yazılım Gereksinimi Analizleri (3,0,0) 3 4 YMP301
YMP304 Yazılım Kalite Güvencesi ve Sınama (3,0,0) 3 4
YMP306 İnternet Programcılığı II (2,0,2) 3 4
YMP308 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (3,0,0) 3 4
YMPxx1 Alan Dışı Seçmeli Ders (3,0,0) 3 6
YMP300 Staj (20 gün) 0 3
Toplam Kredi 18 30

7. Yarıyıl
Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı TUL Kredi AKTS MAT101 Önkoşul
YMP401 Bitirme Projesi I (3,0,0) 3 4 YMP302
YMP403 Yazılım Proje Yönetimi (3,0,0) 3 5 YMP302
YMPxx2 Alan Dışı Seçmeli Ders (3,0,0) 3 5
YMPxx3 Alan Dışı Seçmeli Ders (2,0,2) 3 5
YMPxx4 Alan Dışı Seçmeli Ders (3,0,0) 3 5
YMPxx5 Alan Dışı Seçmeli Ders (3,0,0) 3 6
Toplam Kredi 18 30

8. Yarıyıl
Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı TUL Kredi AKTS MAT101 Önkoşul
YMP402 Bitirme Projesi II (3,0,0) 3 4
YMPxx6 Alan Dışı Seçmeli Ders (3,0,0) 3 5
YMPxx7 Alan Dışı Seçmeli Ders (3,0,0) 3 5
YMPxx8 Alan Dışı Seçmeli Ders (2,0,2) 3 5
YMPxx9 Alan Dışı Seçmeli Ders (3,0,0) 3 5
YMPxx10 Alan Dışı Seçmeli Ders (3,0,0) 3 6
Toplam Kredi 18 30
Mezuniyet Kredisi 153
AKTS 240
SD(AKTS) 61
SD(Kredi) 33
*SD-Seçmeli Dersler

Alan İçi Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L) Kredi AKTS Önkoşul
YMP333 Mantık Tasarımı (3,0,0) 3 5
YMP334 Kriptografi ve Ağ Güvenliği (3,0,0) 3 5
YMP443 Kablosuz İletişim (3,0,0) 3 5 MAT101
YMP444 İleri Otomatik Öğrenme (3,0,0) 3 5
YMP441 Algoritma Analizi (3,0,0) 3 5
YMP442 Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri (3,0,0) 3 5
YMP445 Web Servisleri Programlaması (3,0,0) 3 5
YMP446 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (3,0,0) 3 5

Alan Dışı Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L) Kredi AKTS Önkoşul
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (3,0,0) 3 5
Bilişsel Gelişim ve Dil (3,0,0) 3 5
Bilim Felsefesi (3,0,0) 3 5