Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Akbar Abbasi’nin MAKALESİ ULUSLARARASI HAKEMLİ “Chemosphere” Dergisinde Yayınlandı

Doç Dr. Akbar Abbasi’nin Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç Dr. Fatemeh Mirekhtiary ile birlikte yazdığı makale uluslararası Chemosphere (Impact Factor: 5.778) dergisinde yayınlandı.

Abbasi, “İran, Kuzey Gilan, yeraltı suyu örneklerinde bazı fizikokimyasal parametreler ve Ra konsantrasyonu” başlıklı makalenin, yeraltı sularındaki Ra'nın fizikokimyasal parametreleri ve radyoaktivite konsantrasyonu hakkında bilgi vermek için yürütüldüğünü söyledi.

Detaylı bilgi için:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520313060?via%3Dihub