Vizyon ve Misyon
Vizyonumuz
Girne Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, doğaya ve çevreye duyarlı, topluma entegre, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında eğitim, bilim, araştırma, yaşam boyu öğrenme ve girişimciliğe adanmış lider, yenilik ve yaratıcılık merkezi olmayı hedeflemektedir.
Misyonumuz
Girne Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, uluslararası düzeyde disiplinlerarası çalışmalar yürütmeyi ve özgün düşünmeyi benimsemeyi taahhüt eder. sosyal açıdan sorumlu, kültürel açıdan farkındalık ve etik değerlere sahip, liderlik yeteneği ve girişimci güdüyle beslenen yenilikçi mühendisler yetiştirmek, temel ve uygulamalı araştırmalar yoluyla evrensel değere sahip bilgi ve teknoloji yaratmak ve yaymak, insanlığın yararına çalışmak.