Amaçlarımız-Hedeflerimiz

Amaçlarımız

  • Öğrencilerin eğitim kalitesini, onların araştırma yapabilme kalitesini artırmak
  • Öğrencilerle yazılım ve donanım projelerinin yapılması, sayının artırılması
  • Yüksek lisans öğrencilerinin araştırma yaparak konferanslara katılımının arttırılması.
  • Bilimsel araştırmaları artırarak öğretim üyelerimizin yurt dışı ve atıf indeksli dergilerde yayınlarını ve yayın kalitesini artırmak

Hedeflerimiz

  • Öğrencilerin eğitim kalitesini artırmak için ders odalarının, laboratuvar odalarının ve teknolojik donanımın yeterli sayıda artırılması.
  • Öğrencilerin araştırma yapabilme kalitesini artırmak için araştırma laboratuvar odasının yapılması.
  • Öğretim üyelerimizin bilimsel araştırmaları artırmak için onlara gerekli mali desteğin yapılmasının daha da iyileştirilmesi
  • Sanayi ile ortak projelerde öğrencilerin faaliyetlerinin arttırılması.