Bilgisayar Mühendisliği

Vizyon
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu kaliteli eğitim olanakları sunarak, bulunduğu coğrafyada bugüne kadar var olan en prestijli mühendislik bölümü olmaktır. Dünyada yaşanacak değişikliklere uyum sağlayabilen, uluslararası başarıya ulaşan ve böylelikle lider mühendisler haline gelen bireyler yetiştirecek şekilde konumlandırılmıştır.

Misyon
Bilgisayar Mühendisliği bölümünün misyonu, öğrencileri üretken bir kariyere, lisansüstü eğitime ve yaşam boyu öğrenmeye hazırlamak için onlara deneyimli bir akademik kadronun rehberliğinde en üst düzeyde kaliteli eğitim sağlamaktır.