Makine Mühendisliği

Amaç ve Hedefleri
Makine Mühendisliği Bölümünün amacı yüksek özgüven ve özgün inisiyatif, bilimsel sistematik yaklaşım ve yüksek uygulma becerisi, sürekli öğrenme alışkanlığı ve araştırma yeteneğine sahip güncel bilgilerle donatılmış genç mühendisler yetiştirmektir.

Misyon
Ulusal ihtiyaç ve teknolojik gelişimlere katkı koymak ve önderlik etmek, uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak ve çalışma alanlarında söz sahibi olmak. Bu kapsamda, akademik kadrosu ile, araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve teknik bilgi ile donatılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araştırma faaliyetleri gerçekleştiren, yaratıcı düşünceye sahip, hedeflere erişebilen mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon
Gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri, topluma verdiği hızmetler ve yetiştirdiği nitelikli mühendisler ile tercih edilen, uluslarası kabul görmüş, toplumda saygın ve söz sahibi bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

İş Olanakları
Makina Mühendisliği Bölümü mezunları endüstride ürün geliştirme, planlama, satınalma, kalite kontrol, pazarlama, satış sonrası hızmetler ve bakım onarım gibi çeşitli dallarında, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunan firmalarda, bina mekanik sistem tasarımı ve uygulamasına yönelik firmalarda çalışma olanağı bulmaktadır. Güç santralleri, petrol, doğal gaz/LPG, güneş ve rüzgar enerjisi gibi çeşitli enerji konuları da yine makine mühendislerinin ağırlıklı çalışma alanlarıdır. Sürekli gelişen teknoloji ve endüstri, kapsamlı bina inşaatlarındaki artış, enerji dar boğazından dolayı her geçen gün daha çok önem kazanan enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarına yoğunlaşan ilgi piyasanın mezunlara olan talebini artırmaktadır.