Yrd. Doç. Dr. Refet RAMİZ
Yrd. Doç. Dr. Refet RAMİZ

17 Temmuz 1971 de Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs/KKTC’ de doğdu. Türkiye ve KKTC vatandaşıdır.

LTL Lisesinden 1989 yılında okul 3. Sü olarak mezun olduktan sonra, OYS genel sınavını kazanarak (ülkede 5. En yüksek derece ile) YTU-Istanbul,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne katıldı. Bu bölümden 1993 yılında bölüm 2. Si olarak mezun oldu. 1996 yılında Haberleşme Mühendisliği Master Programından (MSc) bölüm 1. Si ve enstitü 2. Si olarak mezun oldu. 2000 yılında haberleşme Mühendisliği doktora programını (PhD) başarıyla tamamladı. “Bazı” çalışmaları, iş deneyimi hakkında bilgi aşağıda belirtilmiştir;

YTU-Istanbul Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrtodalga Tekniği Anabilimdalında 1995-2000 döneminde araştırma görevlisi olarak, 2000-2006 döneminde Y.Doç.Dr. olarak çalıştı. Yine 2000-2006 döneminde İstanbul Hava Harp Okulu’nda da Y.Doç.Dr. olarak ders verdi. Şubat-Haziran 2007 döneminde UKÜ Üniversitesi-KKTC, Eylül 2008-Şubat 2009 döneminde Çankaya Üniversitesi-Ankara, Mart-Haziran 2011 döneminde de YDÜ-KKTC üniversitesinde Y.Doç.Dr. olarak çalıştı. Halen Eylül 2014 döneminden beridir YDÜ-KKTC Üniversitesinde Mühendislik Fakültesinde (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü), Fen Bilimleri Enstitüsünde (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü), Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Bölümü) Y.Doç.Dr. olarak çalışmaktadır, ders vermektedir.

1993 yılından itibaren TC, KKTC hükümetlerine, bazı kurumlara ve/veya Türkiye ve Kuzey Kıbrıstaki diğer gruplara, doğrudan ve dolaylı olarak uzmanlık alanları konusunda ve projeler/yasa tasarıları konusunda danışmanlık yaptı, projeleri koordine etti/yürüttü.

2002’de Türkiye’nin ilk standart GSM Sistemi Laboratuvarını kurdu. 2001’de YTU-IEEE Kulübünü, 2005’de YTU-Güneş Arabası Kulübünü kurdu.

55’den fazla final tezi, projesine danışmanlık yaptı. Öğrenci teşvik komitesinde yeraldı. Elektronik Savunma Sistemleri, GSM Sistemi Test ve Ölçümü, Elektronik ve Haberleşme Sistemlerinin Korunması, Sürdürülebilir Yönetim Sistemi konularında yeni dersler açtı. 3 kitabı, 32 uluslararası makale/konferans bildirisi, 20 ulusal makale, 1500 den fazla teknik rapor, ve İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerine, İstanbul İdari Mahkemesine, İstanbul Ticari Mahkemesine 40 dan fazla mahkeme bilirkişi raporu sundu. 2002 de 1 ulusal resmi protokol hazırladı ve imza sahibidir. Yine 2002 de 1 ulusal özel protokol ve 2004 de 1 uluslararası resmi protokol (MoM) hazırladı ve imza sahibidir.

Bilirkişilik kapsamında muhtelif şirketlerle, özel veya devlet kurumlarıyla ilgili 1 Milyar Dolardan fazla değerde projeleri ve/veya dosyaları ilgili İstanbul Mahkemelerinin talebi üzerine değerlendirdi, inceledi. Ayrıca bazı projeler kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve ilgili özel sektörlere ulusal yasalar ve oraganizasyonlar oluşturdu ve gerçekleştirdi. Bu bağlamda özel sektöre ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine 50 Milyar Dolardan fazla para kazanamı sağladı.

4 uluslararası konferans, 1 ulusal sempozyum, 1 kongre organize etmek için davet edildi. 3 People to People Ambassador programına delege olarak davet edildi. Uluslararası komite asemblelerine delege olarak katılmak ve Türkiye’yi temsil etmek için, ve/veya davetli olarak konferanslara, sempozyumlara, toplantılara katılmak için, görüşmeler yapmak için ve/veya özel amaçlı olarak şu ülkelerde bulundu; Avusturya, Belçika, Kanada, Mısır, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, İtalya, Malezya, Fas, Hollanda, Kuzey Kıbrıs/KKTC, Filistin, Portekiz, Romanya, Rusya, Güney Kıbrıs, İspanya, İsviçre, Tayvan, Türkiye, BAE, İngiltere, ABD ve Vatikan.

2001-2006 yılları arasında Türkiyede Turkcell ve Telsim GSM operatör şirketleri ile ilgili projelerin yürütücülüğünü yaptı. Tüm Türkiye kapsamında elektromagnetik alan ölçümü yapma yetkisine ilk sahip olan kişilerden biridir. Türkiye Telekomünikasyon Kurumuna (bugün adı T.C. Bilgi ve İletişim Teknolojileri KurumuI-BTK olarak değiştirilmiştir) bu ve diğer konularda danışmanlık yaptı. Ericsson/Türkiye ile YTU-İstanbul/Türkiye arasında, 2002 yılında işbirliği protokolünü hazırladı ve imza sahibidir. Yine Türkiye Telekomünikasyon Kurumu ile YTU-İstanbul/Türkiye arasında 2002 yılında işbirliği protokolünü hazırladı ve imza sahibidir. 2 tane araştırma fonu projesinde yeraldı.

Resmi olarak 2000-2006 yılarında ve diğer tarihlerde bazı projeler (IMEI projesi, v.d.) ve değişik elektronik ve haberleşme yasa tasarıları, tebliğleri hakkında Türkiye Telekomünikasyon Kurumu’na danışmanlık yaptı. Birleşik Krallık (UK) ile Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları (Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, v.d.) arasında, uluslararası toplantıları, işbirliğini koordine etti, yürüttü, yönetti. Yaptığı koordinasyon kapsamında tüm Türkiye’yi kapsayan yaklaşık 20 milyon USD değerinde bir ulusal sistem, onun koordinatörlüğünde ve çalışmalarını beraber yürüttüğü Merhum Dr.Mehmet Altuner ile işbirliği içinde, ilgili proje kapsamında kuruldu.

Birçok ulusal/uluslararası bilimsel ve/veya sosyal, stratejik Derneğe, Araştırma Merkezine, Enstitüye, Felsefe Kurumuna, Birliğe, Akademiye, Komisyona, davet üzerine, veya tavsiye üzerine, veya kendi talebi ile üye olmuştur.

12 uluslararası dergi makalesinin, ulusal sempozyum makalesinin referiliğini yaptı. 47 Avrupa Normunun (EN), standardının Türk Standartlarına dönüştürülmesi, uyumlaştırılması çalışmasını yaptı.

Başarılarından dolayı KKTC-Milli Eğitim Bakanlığı Lisans Bursu, KKTC-Milli Eğitim Bakanlığı Master Bursu ve KKTC-Milli Eğitim Bakanlığı Doktora Bursu kazandı.

Profesyonel ilgi alanları “genel olarak”; Yönetim, Toplumsal Değerler, Tasarım, Eğitim, Elektronik ve Haberleşme, Tarih, Bilgi ve Servisler, Denetim, Entegrasyon, Yasalar, Askeri, Doğal Kaynaklar ve Enerji, Pelsefe ve Felsefe Dalları, Siyaset, Üretim, Araştırma ve Planlama, Bilim, Güvenlik, Standardlar, ve diğerleri.

Referans Kitabı-1:

‘Ülkeler Birliği ve Türkiye ve Diğer Ülkeler İçin Sürdürülebilir Siyasi Yönetim Sistemi : Sistemin Temelleri,

(Countries’ Union and Continuable Political Administration System for Turkey and Other Countries :Basics of the System)‘ by Assist.Prof.Dr.Refet RAMİZ, May 2010.

(Bu Sayfa Revize Edildi: 17.02.2016)